Hvem er vi?

 

Silvinova har en ansatt, som i tillegg til egen kompetanse kjøper tilleggskompetanse fra et meget stort nettverk, avhengig av oppdragets sammensetning.

 

Kompetansen består av en doktorgrad i Treteknologi, som formell, og tømrer og skogsarbeider som praktisk erfaring.

 

Gjennom 43 år har Ola Øyen tilegnet seg en betydelig prosjekterfaring, prosjekt styringssystemer og innovasjoner, som har brakt bygge bransjen betydelig framover. Denne kompetansen og erfaringen tilbyr Silvinova.

Se CV

Referanser

 

Elverum Kommune

Elverum Kommune har oppnådd betydelig anerkjennelse for sine innovative anskaffelser av massivtrebygg i egen regi.

 

Ola Øyen var strategen for disse byggene, som har satt Elverum på kartet som en foregangs kommune. Det gjelder, Hanstad Skole, Lillemoen Skole og Ydalir Skole.

Oslo Bygg Munkerud Barnehage

Dette prosjektet ble anskaffet etter BVP (BestValueProcurement), en forenklet anskaffelsesmetode, hvor leverandøren skal dokumenter kompetanse i sin leveranse. Denne metodikken er etterpå utviklet i samarbeid med Elverum Kommune til å bli Byggherrestyrt Verdistyrt Prosjektering (BVP ver 2). Dette innebærer en forenklet anskaffelse basert på absolutte føringer og krav til løsningsforslag, hvor leverandøren beskriver sine løsninger i en oppgaveforståelse.